Čo je SMA

Čo je SMA
Spinálna svalová atrofia (SMA) je dedičné nervovosvalové ochorenie. Ktoré je charakterizované...viac

SMA bojovníci

SMA bojovníci
Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale Vy môžete zmeniť celý svet jednej osoby viac

Naši sponzori

Naši sponzori
Ďakujeme všetkým našim sponzorom a partnerom, ktorí svojimi sponzorskými darmi podporili naše...viac

Kto sme

Občianske združenie BOJ s SMA, vzniklo v Bratislave 4. júna 2012 registráciou na MV SR ako dobrovoľná, humanitná, nezisková organizácia združujúca deti a dospelých postihnutých spinálnou svalovou atrofiu. Našim cieľom je zabezpečiť všestrannú pomoc a pomáhať minimalizovať dopady tohto ochorenia na kvalitu a spôsob života, šíriť osvetu ochrany záujmov a zvýšiť povedomie verejnosti o ochorení.