TROPHOS ► OLESOXIME (TRO19622)

aktuálne informácie z testovania

prebiehajúce klinické štúdie

Trophos dokončila štúdie o účinnosti Olesoxime u pacientov s SMA!!! 
Vyhodnotenie výsledkov štúdie má byť vykonané do konca roka 2013. Ak budú výsledky pozitívne, Trophos podáva žiadosť o registráciu olesoxime v EU a USA na liečbu SMA. Registračný úrad potrebuje na preskúmanie žiadosti najmenej šesť mesiacov, v priemere však asi rok. 
Po schválení žiadosti o registráciu vo FDA alebo EMEA bude možné začať liek predpisovať pacientom, predpokladaný termín uvedenia lieku na trh je rok 2015!

 

BIOGEN IDEC, ISIS PHARMACEUTICALSISIS SMNRx

► aktuálne informácie z testovania

► prebiehajúce klinické štúdie

 

REPLIGEN, PFIZERQUINAZOLINE (RG 3039)

► aktuálne informácie z testovania

► prebiehajúce klinické štúdie