Prioritným cieľom nášho občianskeho združenia je poskytovať základné poradenstvo pacientom s SMA, resp. rodičom. Všetky dôležité informácie sme rozdelili do nasledovných oblastí:

 

základné informácie o ochorení SMA

aktuálny vývoj a výskum nových potencionálnych liekov

prebiehajúce klinické štúdiá

prehľad kompenzačných pomôcok

► prehľad rehabilitačných terapií

prehľad najdôležitejších vitamínov a výživových doplnkov

praktické skúsenosti rodičov - prostredníctvom diskusného fóra

prehľad nadácií a občianskych združení poskytujúce individuálnu pomoc

► ŤZP a prislúchajúce kompenzácie