Finančný príspevok

-  poukázaním jednorazového finančného príspevku na podporu niektorého z projektov (kliknite pre zobrazenie akutuálnych projektov),

-  pravidelným prispievaním (zriadením trvalého platobného príkazu, hodnota pravidelného príspevku záleží na Vás – aj malá pravidelne darovaná čiastka, ktorá nezaťaží Váš rozpočet, nám pomôže významným spôsobom)

-  prevodom alebo vkladom na účet 1179807019/1111, IBAN SK5511110000001179807019

Dobrovoľníctvo

- Ak patríte medzi ľudí, ktorí sú ochotný svoj čas venovať ťažko chorým detičkám a chcete konkrétne pomôcť, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do činnosti ako dobrovoľný aktivista. Spektrum pomoci je široké (príprava korešpondencie, preklady z Anj., administratívna pomoc ...)

Dobrovoľníci sú obyčajní ľudia, ktorí robia neobyčajné veci.

Nefinančný dar

- pomoc prijmeme pri úhrade najčastejších nákladov a položiek ako napr.: (nákup liekov, vitamínov a špeciálneho zdravotného materiálu (napr. zdravotné a rehabilitačné pomôcky), tlač informačných brožúrok, pomoc pri úhrade poštovného, pomoc pri úhrade telefónov, pomoc pri úhrade kancelárskych potrieb a zľavami pri tovaroch a službách pre občianske združenie)

Sponzorstvo

Sponzorskú podporu nám môžete poskytnúť ako podnikateľ, ale aj zamestnanec firmy, u ktorej máte možnosť nám sponzorský dar sprostredkovať. 

► darovacia zmluva  (kliknite pre stiahnutie tlačiva)

Zorganizovanie zbierky

-  zorganizovaním verejnej zbierky vo vašom okolí

Šírenie nášho poslania

-  propagáciou na Vašej webovej stránke pridaním nášho banneru (kliknite pre stiahnutie banneru)

-  zoskupovaním záujemcov pre pomoc osobám s SMA

-  dajte o nás vedieť vašim priateľom prostredníctvom FB

-  pridajte sa k nám na FB  http://www.facebook.com/ObcianskeZdruzenieBOJsSMA