Aby sme Vám mohli pomôcť, potrebujeme o Vašom prípade dostatočné informácie. Preto je potrebné, aby ste nám zaslali písomnú žiadosť v ktorej nám bližšie charakterizujete svoj problém a taktiež špecifikujete očakávanú pomoc z nášho občianskeho združenia.

Bližšie informácie o postupe pri podávaní žiadosti o príspevok nájdete tu.