Podporujeme predovšetkým

►príspevky na nákup štandardných kompenzačných a rehabilitačných pomôcok (vozíky, kočíky a iné), rehabilitačné pobyty, lieky

Každá žiadosť je posudzovaná individuálne a na poskytnutie príspevku nie je právny nárok. Preferujeme spolufinancovanie pomôcky z ďalších zdrojov. Občianske združenie neposkytuje príspevky na účet žiadateľov, prepláca faktúry priamo dodávateľom.

 

Podmienky a postup pri podávaní žiadosti

► čo najvýstižnejšie a pravdivo vyplňte žiadosť

► je potrebné špecifikovať účel a výšku požadovaného finančného príspevku

► ďalšie potrebné dokumenty zasielajte až na vyžiadanie!!! To znamená, že sa vyplní iba žiadosť a súhlas o spracovaní osobných údajov, žiadny iný dokument nie je treba zasielať, pokiaľ budeme nejaký potrebovať, skontaktujeme sa s Vami a vyžiadame si ho

 

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK Z Občianskeho združenia BOJ s SMA (on-line)

V prípade, že nie je možné vyplniť on-line formulár, vyplňte žiadosť vo formáte Word a zašlite na e-mailovoú adresu info@bojssma.sk alebo poštou.

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK z Občianskeho združenia BOJ s SMA (word)

 

Ku každej žiadosti o poskytnutie príspevku z Občianskeho združenia BOJ s SMA je potrebné zaslať poštou vyplnený SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (word)

 

UPOZORNENIE: V prípade, že bude Vaša žiadosť schválená, je potrebné, aby ste požadované doklady zaslali do 6 - tich mesiacov od potvrdenia schváleného príspevku a jeho účelu. Pri nesplnení uvedenej podmienky bude žiadosť automaticky uzatvorená a nárok na schválený príspevok zanikne.