► Právnické osoby môžu poukázať 1%  resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka, minimálna poukázaná suma v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 €.

Daňové priznanie právnických osôb

► V daňovom priznaní pre PO v časti IV. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech občianskeho združenia BOJ s SMA, kde stačí vyplniť údaje o občianskom združení (kliknite pre potrebné údaje) a sumu, ktorú chcete poukázať.

 

► Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2018 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov.

 

Adresy daňových úradov nájdete na stránke http://www.finance.sk/dane/zoznamy/danove-urady/