Komu pomáhame 

Všetkým deťom a dospelým postihnutých spinálnou svalovou atrofiou, ktorí o našu pomoc prejavia záujem. Niekedy stačí málo, aby zistili, že nie sú na tomto svete sami.

Prečo potrebujú našu pomoc

- to čo je pre väčšinu z nás bežné a samozrejmé je pre deti s SMA neprekonateľnou prekážkou

- mnohé kompenzačné pomôcky sú považované za nadštandardné a rodičia ich musia zabezpečovať z vlastných zdrojov

- najčastejšie sa matka stará o ťažko choré dieťa a tým je rodina odkázaná na život iba z jedného hlavného príjmu

 

SMA patrí medzi neliečiteľné ochorenia. Neexistujú žiadne slová, ktorými by sa dal opísať pocit bezmocnosti, ktorú prežívajú rodičia, rodina, známi, keď vidia ako ich dieťa postupne stráca schopnosť robiť veci, ktoré predtým zvládlo a budúcnosť prináša často iba zhoršenie a neistotu. Starostlivosť o ťažko postihnuté dieťa, je nekončiaci kolotoč nemocničných pobytov, terapií, cvičení, liečení a neustálej snahe o čo najväčšie zlepšenie kvality života. Sú odkázaní na praktickú pomoc v každodennom živote!