Dôležité výsledky očakávané v prvom štvrťroku 2013

Nezávislá kontrolná komisia (Data Monitoring Commitee, DMC) ohodnotila účinnosť liečby po roku podľa stupnice MFM (motor function measure scale – škála na meranie motorických schopností) spolu s posledným hlásením o bezpečnosti zahŕňajúc elektrokardiogramy, pravidelné laboratórne výsledky a zoznam vážnych nežiaducich účinkov od všetkých účastníkov klinického testovania. Na základe kritérií v protokole a dostatočnej bezpečnosti komisia odporúča pokračovať v štúdii.

Priebežná analýza účinnosti bola vykonaná podľa protokolu štúdie po roku liečby pacientov. Viac než 160 pacientov bolo zapojených do testovania medzi októbrom 2010 a septembrom 2011 (pozri tlačovú správu z 8.9.2011). Podľa odporúčaní DMC, štúdia má pokračovať kým sa ukončí druhý rok liečby pre všetkých pacientov, posledný je naplánovaný na september v roku 2013. Výsledky sú očakávané koncom roka 2013.

Testy sú financované partnerstvom s Francúzskou asociáciou proti svalovej dystrofii  (AFM-Telethon AFM-Association Française contre les Myopathies. Protokol klinického skúšania vychádza z pracovného postupu podľa EMA (European Medicines Agency-poskytuje poradenstvo pre spoločnosti vyrábajúce lieky).

„Schválenie pokračovania testov na základe priebežnej analýzy od DMC pre túto inovatívnu liečbu SMA je v tejto fáze výborná správa. Potvrdila sa bezpečnosť olesoximu a tešíme sa na dokončenie dvojročného liečebného procesu a zhodnotenie účinnosti lieku pre  týchto pacientov s SMA,“ povedala Rebecca Pruss, hlavná vedecká pracovníčka Trophos. „SMA je progresívne a devastujúce nervovosvalové ochorenie. Zúfalo potrebuje liečbu, ktorá by spomalila alebo zabránila strate nervovosvalovej činnosti. Táto štúdia olesoximu zatiaľ prebieha úspešne vďaka zaangažovanosti pacientov a vedcov do hľadania liečby. Veríme, že výsledky koncom roka 2013 by mohli byť historickým momentom v liečení SMA.“

 „Pokyn kontrolnej komisie na pokračovanie štúdie potvrdzuje, že olesoxime je bezpečná látka a tešíme sa na rýchlu analýzu výsledkov testov po dosiahnutí plánovaného záveru,“ povedal hlavný výskumný pracovník Dr. Enrico Bertini. „Ďalšie zaujímavé výsledky týchto testov budú spojené s analýzou biomarkerov a s variabilitou, spoľahlivosťou a platnosťou elektrofyziologických dát, ktoré sa zbierali o pacientoch priebežne. Všetky informácie z tejto štúdie budú cenné pre budúce klinické testy s SMA. Zatiaľ dúfame, že olesoxime bude mať kladný dopad na históriu liečby SMA.“

„Vďaka príspevkom cez francúzsky telethon, podporujeme vývoj olesoximu od jeho vývoja až po práve prebiehajúce klinické testovanie. Toto je dôležitá štúdia, ktorá prináša nádej na prvú liečbu pre SMA,“ povedal Christian Cottet, CEO AFM-Telethon.

„Trophos a AFM spolupracujú už viac desaťročia. Táto rozhodujúca klinická štúdia je najnovším krokom v našom dlhodobom partnerstve,“ povedala CEO Trophos, Christine Placet. „Olesoxime má nádejnú budúcnosť pre liečenie SMA. Dúfame, že výsledky tejto štúdie prinesú možnosť na liečbu pre pacientov s SMA a pre ich rodiny. Trophos sa veľmi angažovane venuje vývojom revolučných terapií pre vzácne a vážne neurodegeneratívne ochorenia.“

 

Koncepcia skúšania  a ukončenie

Štúdia trvá 24 mesiacov,  ide o dvojito slepý test v randomizovaných paralelných skupinách, kde olesoxime je kontrolovaný placebom. Testov sa zúčastňujú neambulantní pacienti vo veku 3 až 25 rokov s II. a III. typom SMA. Olesoxime je podávaný v dávke 10mg/kg/deň v  špeciálnej tekutej forme. Pacienti náhodne dostali olesoxime a placebo v podieli 2:1.

Prvým cieľovým bodom štúdie je zmena v činnosti svalov podľa škály MFM (Motor Function Measure). Druhotné ciele zahŕňajú HFMS (Hammersmitovu škálu) a elektromyografiu (CMAP -Compound Muscle Action Potential -and MUNE -Motor Unit Number) a tiež dosiahnutie  určitej úrovne bezpečnosti, znášanlivosti a kvality života. Trophos tiež skúma zmeny v skupine možných SMA biomarkerov v spolupráci s nadáciou Spinal Muscular Atrophy Foundation (http://www.smafoundation.org).

Štúdiu financuje Trophos a hlavným výskumným pracovníkom je Dr. Enrico Bertini, kľúčová osobnosť v oblasti výskumu a klinických testov súvisiacich s SMA. Štúdiu vykonáva skupina popredných výskumníkov s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti klinických testov v súvislosti s SMA v 22 centrách vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Veľkej Británii, Belgicku, v Holandsku a v Poľsku. Ďaľšie detaily nájdete tu:

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01302600

SMA

SMA (spinálna svalová atrofia)  je autosomálne recesívne genetické ochorenie, ktoré ovplyvňuje neuróny zodpovedné za vedomé ovládanie motoriky, ako napríklad lezenie, chôdza, kontrola hlavy a krku a prehĺtanie. Približne jedno dieťa zo 6000 je postihnuté touto chorobou. Asi 20 miliónov potencionálnych rodičov v USA a Európe je nosičom mutovaného génu zodpovedného za SMA, väčšina z nich o tom nevie. SMA má štyri typy rozdelených podľa nástupu a vážnosti ochorenia, všetci pacienti však trpia degeneráciou motorických neurónov, ktoré riadia prácu svalov, svalovou slabosťou končatín a trupu, a nakoniec ťažkosťami s dýchaním a v najvážnejších prípadoch choroba vedie k smrti.

Olesoxime

Olesoxime (TRO19622) je hlavnou zložkou zlúčenín na báze cholesterol-oximu vyrábaných spoločnosťou Trophos. Zasahuje a uchováva celistvosť a funkčnosť mitochondrií v problémových bunkách. Predklinické štúdiá preukázali, že olesoxime podporuje činnosť a prežitie neurónov a iných buniek v stresových podmienkach spojených s ochorením. Tiež sa ukázal ako aktívny vo viacerých modeloch neurodegenerácie vrátane modelu SMA NSE-Cre F7/F7.

Označenie "Orphan Drug" - liek sirota

Trophos získalo označenie „Orphan Medical Product“ pre olesoxime na liečbu SMA od Európskej komisie a od amerického úradu pre potraviny a lieky (US Food and Drug Administration).

(Označenie Orphan drug získavajú liečivá, ktoré liečia vzácne ochorenia, a značí to podporu veľkých štátov alebo spoločenstiev (ako napr. EÚ), totiž dopyt na tieto lieky je malý, a preto by sa farmaceutickým spoločnostiam bez tejto podpory neoplatilo ich vyvíjať)

Trophos

Farmaceutická spoločnosť Trophos vyvíja inovatívne liečby pre vzácne neurologické a kardiologické ochorenia. Spoločnosť má novú a patentovanú platformu na báze cholesterol-oxime vytvárajúc radu liečiv vo vývoji.

Okrem hlavného produktu - olesoxime (TRO19622) vyvíjaný pre SMA -, spoločnosť vyvíja ďalší, TRO40303, na liečbu zranenia po ischémii tkaniva pacientov počas angioplastiky (na liečenie srdcového záchvatu). Práve prebieha štúdia vo fáze II ako súčasť projektu MitoCare, s finančnou podporou EU FP7.

Olesoxime zasahuje mitochondrie buniek, prospieva činnosti a životnosti problémových buniek tým, že predchádza zvyšovaniu permeability membrán mitochondrií, čo je kľúčové pre prežitie buniek. Podpora pre liečivá, ktoré pôsobia na úrovni mitochondrií je rastúca a Trophos je v jedinečnej pozícii túto podporu využiť.

Spoločnosť Trohos bola založená v roku 1999, funguje v francúzskom Marseille s 27 zamestnancami.

AFM

Francúska asociácia proti svalovej dystrofii (AFM-Association Française contre les Myopathies) spája rodiny, kde sa vyskytujú pacienti s nervovosvalovými ochoreniami (genetické ochorenia, ktoré zabíjajú, sval za svalom). Vďaka najmä príspevkom z každoročného francúzskeho Telethonu (v roku 2011: 94,1 miliónov Eur), AFM sa stalo dôležitým hráčom v biomedickom výskume vzácnych ochorení vo Francúzsku aj na celom svete. Momentálne financuje 36 klinických testov pre 30 rôznych genetických ochorení zasahujúcich zrak, krv, mozog, imunitnú sústavu, svaly a iné. Vďaka svojmu laboratóriu Généthon AFM vyniká svojou schopnosťou vyvíjať a testovať svoje vlastné liečivá na úrovni génov. Viac informácií na  http://www.afm-telethon.com

Zdroj:

http://www.trophos.com/news/pr20101015.htm