Ak platíte členský poplatok poštovou poukážkou (čomu by sme sa najradšej vyhli vzhľadom na komplikovanú evidenciu) dôsledne vyplňte poukážku a ústrižok si uschovajte.

Nezabudnite prosím do poznámky uviesť, členské 2016 a priezvisko, pre jednoduchšiu identifikáciu vašej platby.

Upozorňujeme na skutočnosť, že nárok na vianočný balíček, zapojenie sa do zbierky 2% a budúcich aktivít združenia sa budú môcť zúčastniť len registrovaní členovia, ktorí si členské uhradili.

Ďakujeme za pochopenie.