Informujeme

Informujeme – poskytujeme informácie o ochorení a o prebiehajúcich klinických štúdií,...viac

Podporujeme

Podporujeme - poskytujeme finančnú pomoc pri zaobstaraní kompenzačných a rehabilitačných...viac

Povzbudzujeme

Povzbudzujeme – podávame pomocnú ruku rodinám v najťažších životných situáciách, pomáhame...viac

Naše poslanie

je pomáhať všetkým deťom a dospelým postihnutých spinálnou svalovou atrofiou, ktorí o našu pomoc prejavia záujem. Niekedy stačí málo, aby zistili, že nie sú na tomto svete sami.

Potreba založenia občianskeho združenia vyplýva hlavne z nedostatku informácií o ochorení, a z pasivity rodičov, ktorý sa ťažko vyrovnávajú s postupným zhoršovaním ochorenia, ale aj lekárov, ktorý často berú rodičom aj poslednú nádej.